Start nieuwe opleiding in Den Haag. Boek- en tarotverkoop.
UNIDE Nieuwsbrief 06, april 2013
Indien nodig klik hier voor juiste weergave

Beste mensen,
Unide brengt Nieuwsbrief no. 6 uit omdat er weer nieuwe gebeurtenissen en data te melden zijn.

Boekenverkoop
Vorig jaar oktober heeft Elisabeth de bibliotheek van Hans opengesteld voor belangstellenden. Meerdere mensen hebben te kennen gegeven het jammer te vinden dat ze op die dag niet konden komen. Vandaar dat we nog eenmaal jullie in de gelegenheid willen stellen om uit de nu nog aanwezige, minstens 2000 boeken en vele tarots, een keuze te maken.
Het is echt de laatste keer, daarna gaat de restcollectie naar een antiquariaat.
Het zijn schitterende boeken op het gebied van: mythologie, taalkunde, etymologie, religie, westerse- en oosterse wijsbegeerte, yoga, veden, bhagavad gita, tao teh khing, I tjing, boeddhisme, theosofie, antroposofie, edda, runen etc. etc.
Ze zullen waarachtig niet duur blijken te zijn.

Op zondag, 26 mei a.s. van 13.00 uur tot 17.00 uur wordt de bibliotheek opnieuw opengesteld voor belangstellenden.
(Parkeren in de Willemstraat kan maar een half uur. Op de Mauritskade, Louis Couperusplein of de Nassaulaan kan het langer en goedkoper.)

Nieuwe erkende 2-jarige specialisatie: Docente Yoga voor Zwangeren
Vanaf september 2013 t/m juni 2015 vindt de specialisatie Yoga voor Zwangeren plaats o.l.v. Elisabeth Wesseling-Nijman.
Ditmaal in Den Haag in het Yogacentrum aan de Willemstraat 72a.
De introductiemiddag is op zondag, 1 september 2013 vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur.

Voor nadere details en de toezending van de data van de 10 lesdagen in het eerste studiejaar gelieve te bellen met telefoonnummer 070 365 7775. Je krijgt dan Elisabeth direct aan de lijn.

Radiointerview Hans Wesseling
Op de website van Hans Wesseling is een interview met Hans te beluisteren dat  op 26 november 1992, inmiddels meer dan 20 jaar geleden, is uitgezonden in het Trosprogramma Perspectief met Freek Simon als interviewer.
Dankzij de zich steeds meer uitbreidende kunde van Edward Bos die de website heeft ontworpen en ook onderhoudt, is audio op de site mogelijk. Wie weet komt daar de volgende keer beeld bij? We houden je op de hoogte!

Te raadplegen websites:
Tarotdecks
Boek- en tarotverkoop
Bibliotheek
Docente yoga voor zwangeren
Radiointerview