spiral36.jpg
spiral36.jpg
spiral36.jpg
Grondslag
Docenten
Indeling
opleidingsdag
Opleidingskosten en
locaties
Informatie en opgave
UnideLogo
homepage
Over Unide
UNIDE Bijscholingen
UNIDE Opleiding
UNIDE Docentenlijst
UNIDE Publicaties
Overige
Klik op de brochure om deze als pdf te downloaden.


In het begin was er verlangen het oerzaad van de geest.
De wijzen die in hun hart met wijsheid zochten,
vonden aan het Niet-Zijn het Zijn verbonden.
De Moeder die de Kosmische Orde volgde
schonk aan de vader zijn deel en in het begin waren beiden één geest.
Weerbarstig hard was zij en zij werd doorboord en zwanger.
Vol eerbied loven de aanbidders haar vruchtbaarheid.

Rig Veda

Er zijn op onze aarde tijden geweest, waarin de mens volkomen vanzelfsprekend rekening hield met de wetten van de natuur. Het inzicht in deze wetten vervaagde, het Kali-Yuga deed zijn intrede en de mens richtte zich steeds meer op het stoffelijke zijn en verloor het contact met de inspiratie (spiritus=geest).

De wetenschap ging een eigen leven leiden en juist op het gebied van de voortplanting krijgen we in deze tijd te maken met verschijnselen als: kunstmatige inseminatie, reageerbuisbabies, klonen, ‘draag’moeders, het toedienen van hormonen om zwangerschap te voorkomen, zwangerschap af te breken, barensweeën op te wekken, af te remmen, etc. Kortom, de mens denkt als overwinnaar de strijd met het leven te voeren.

Wanneer man en vrouw samengaan in harmonie worden zij in zekere zin medescheppers in de natuur. Door de paringsdaad stellen zij als het ware een natuur- wet in werking, als gevolg waarvan de mannelijke en vrouwelijke kiemcel elkaar ontmoeten en beider kernen samensmelten tot de zygote of bevruchte eicel. Zijn deze cellen volkomen gelijkwaardig-verschillend dan zal deze samensmelting ongestoord verlopen en komt er een harmonische vrucht tot stand. Zijn deze cellen niet volkomen natuurlijk op elkaar afgestemd (en dat is in deze sterk op de stof gerichte tijd bijna altijd het geval) dan moet een bepaalde weerstand overwonnen worden en zal de samensmelting worden vertraagd. Er kan energie verloren gaan en er kan disharmonie optreden in de vorming van het vruchtbeginsel, die zich voortzet in de zich ontwikkelende mens.

En dan is daar de vrouw, de moeder die juist de belichaming zou kunnen zijn van deze natuurwijsheid, afgesneden van dat oude weten.

Dat is een van de redenen, dat yoga speciaal voor zwangeren zo populair aan het worden is. Er is veel angst, die vaak de kop opsteekt juist als de vrouw zwanger is. Juist als ze intuïtief voelt hoe essentieel het dragen van het leven in haar, en de naderende geboorte zijn. Dan wordt ze geconfronteerd met haar eigen geboorte en dood en die van alle uitingen van leven. Dan weet ze dat aan dit ogenschijnlijk biologische proces andere krachten ten grondslag liggen, maar kan er dikwijls niet mee omgaan. Juist het begeleiden van zwangeren vereist van degenen die dit beroepsmatig willen doen, een gedegen kennis van de fysieke, psychische en spirituele facetten van het mens-zijn en mens-worden. En deze kennis is, zoals we zullen zien, zowel in het oosten als in het westen voorradig.
[terug naar boven]
Docenten aan de opleiding

Elisabeth Wesseling-Nijman. Geeft vanaf 1977 les in hatha yoga en zwangerschapsyoga in Den Haag. Zij was als docente verbonden aan de opleiding docent(e) Hatha/Raja Yoga van Unide te Den Haag. Sinds 1986 verzorgt zij de specialisatie Docente Yoga voor Zwangeren van deze opleiding.
Maria Perquin-de Koning. Geeft vanaf 1976 les in hatha yoga in Amsterdam. Daarnaast is zij fysiomanueel therapeute en haptonome.
[terug naar boven]
Indeling opleidingsdag

Hatha yoga van 11.30 tot 13.30 uur, toegepast op zwangerschap en geboorte, adem- en ontspanningsoefeningen, bandha's, massage, klank en overdracht. Na een korte lunchpauze vindt van 14.00 tot 17.00 uur het theoretisch gedeelte plaats waarin onder andere esoterische en exoterische anatomie en fysiologie van conceptie, zwangerschap en geboorte aan de orde komen.
– Het mannelijke en vrouwelijke principe in de mens;
– De inwijdingsweg maagd, vrouw en moeder en de geboorte in spirituele zin;
– De hymnen van de schepping in verschillende mythen en de betekenis de ‘grote moeder’ daarin.
Dit alles in verband met nieuw leven en het begeleiden van degene, die het ‘nieuwe’ leven in zich draagt.
[terug naar boven]
Opleidingskosten en locaties

De opleidingskosten bedragen € 600,– per jaar. Een opleidingsjaar bestaat uit tien lesdagen (zondagen). De kosten voor de gehele opleiding komen op € 1.200,– voor 20 lesdagen. De opleidingskosten zijn inclusief de kosten voor inschrijfgeld, lesmateriaal en examengeld.

De opleiding Docent(e) Yoga voor Zwangeren vindt op zondagen plaats op de volgende locatie:

Yogastudio en -praktijk Elisabeth Wesseling
Willemstraat 72A
2514 HN Den Haag
[terug naar boven]
Informatie en opgave voor deelname

Voor telefonische informatie en/of opgave kunt u contact opnemen met
Elisabeth Wesseling, 070 365 7775.
Vooraf aan iedere opleiding vindt een introductiedag plaats waarvoor u bij gelegenheid zal worden uitgenodigd.
Webbrochure-1.jpg