spiral36.jpg
spiral36.jpg
[terug naar boven]
[terug naar boven]
UnideLogo
homepage
Over Unide
UNIDE Bijscholingen
UNIDE Opleiding
UNIDE Docentenlijst
UNIDE Publicaties
Overige


UNIDE heeft, naast het verenigingsblad UNIDE Berichten, tal van publicaties verzorgd en uitgegeven. Het uitgeven van het verenigingingsblad is tijdelijk stilgezet en nieuwe publicaties staan vooralsnog niet op stapel. Bij nieuwe publicaties zullen deze waarschijnlijk alleen in digitale vorm worden uitgevoerd.

Bestellen
De onderstaande titels zijn een selectie en nog beperkt op voorraad en verkrijgbaar. De publicaties zijn per e-mail yoga@unide.nl te bestellen. Voor toezending worden naast de vermelde kosten van de publicaties de portokosten in rekening gebracht. Vermeld in de e-mail de gewenste titel(s) en vergeet niet uw naam- en adresgegevens te vermelden. U kunt ook telefonisch bestellen: 070 365 7775.

Digitale uitgaven
De uitgaven gemerkt met een * zijn destijds op digitale wijze vervaardigd en bewaard gebleven. Deze titels worden geschikt gemaakt om als pdf-document te kunnen downloaden. Houd de website hiervoor in de gaten of neem een abonnement op de UNIDE Nieuwsbrief.
UNIDE publicaties
Tenzij anders vermeld is de prijs van een uitgave € 7,50.

Door Hans Wesseling
Leesstukjes voor de nieuwe tijd: op de wijze van Hans Wesseling
Schooltje Spelen (kopie)
Raja Yoga voor de westerse mens op basis van Universeel Denken
Runen: Essays en Gedichten
Tarot in gedichten: 22 kaarten
Wat is Yoga (kopie)
Tarot; 9 lezingen
Wat een verschil verschil maakt
Incarnatie – Inspiratie – Eeuwige Wederkeer; lezing Hans Wesseling in de
  opleiding Docente Yoga voor Zwangeren op 8-6-1997

Door Elisabeth Wesseling-Nijman
Hatha Yoga voor Zwangeren

UNIDE
Unide Jubileumboek 1979-1994

UNIDE Berichten (een selectie van nog verkrijgbare titels)
Specials:
De Acht-voudige Yoga (van Patanjali) [UB22]
Chinese Filosofie [UB23]
Kaballa – Yoga – Tarot [UB24]
Dau Deh Dzjing, poëtische weergave van Hans Wesseling  [UB34]*
Tarot, gebundelde artikelen uit Paravisie door Hans Wesseling  [UB37]*

Serie ‘Drieëenheid als Sleutel tot... Heilige Boeken’:
– Veda’s, Upanishads, Gita’s, Sutra’s  [UB26]
– Dau Deh Dzjing en Yi Dzjing  [UB27]
– Edda en Kalevala  [UB28]
– Egyptische Dodenboek (als aanloop tot het Boek Zohar) [UB29]
– Popol Vuh en Wampum  [UB30]

Serie ‘Verschilsdenken: Sleutel tot Heilige Talen’:
– Waarom zijn Talen Heilig? Sanskriet – Devanagari  [UB31.1]
– Oud-Hebreeuws – Kabalistische Hiëroglyfen Runen, de Archetypen
  van onze eigen lettertekens  [UB31.2]

Serie ‘Universeel Denken’ [UB32, UB33 en UB35] 3 deeltjes

Mimir [UB36]*
g.a.t. n.e.t. w.e.b.  [UB38]*
Asat - Sat - Rita  [UB39]*
Yantra - Tantra - Mantra  [UB40]*
En-erg-ie  [UB41]*
Onderscheidingsvermogen  [UB42]*
Bewegend verschillen  [UB43]*
Dimensies  [UB44]*
Lyriek - Dramatiek - Epiek  [UB45]*
AAARGH!!!  [UB46]*
Tekstverklaring  [UB47]*
De Levensboom  [UB48]*
Mannelijk Vrouwelijk  [UB49]*
Negatie  [UB50]*
Oeratoom / Geestelijk dna stoffelijk kundalini  [UB51]*
€         13,00
10,00
uitverkocht
uitverkocht
5,00
10,00
15,00
10,00

10,00

10,0010,00
10,00
10,00

12,50