spiral36.jpg
spiral36.jpg
symbool15.jpg
symbool17.jpg
symbool11.jpg
Punt1.jpg
symbool13.jpg
UnideLogoTransparant.jpg
Punt2.jpg
UnideLogo


De vereniging UNIDE is in 1979 op initiatief van Hans Wesseling [1936–1998] en enkele oud-studenten van het eerste uur opgericht. Het doel van de vereniging is kort gezegd het bevorderen van Universeel Denken.
Onder de naam Universeel Denken deelde Hans Wesseling zijn kennis in de vorm van lessen, lezingen, voordrachten en geschriften op het gebied van yoga, oosterse en westerse filosofie, wetenschap, religie en spiritualiteit met vele geïnteresseerden. Op de website hanswesseling.nl treft u meer informatie aan over deze bijzondere en veelzijdige leraar en mens.

Universeel Denken ofwel verschilsdenken is altijd van toepassing en legt verbanden tussen vele en de meest uiteenlopende gedachtengoeden. Van tarot tot runen en van achtvoudige Yoga (van Patanjali) tot kaballa, van astrologie tot astronomie, van spiritualiteit tot wetenschap. De titellijst van de UNIDE-publicaties geeft een goede indruk van deze veelzijdigheid.

De naam UNIDE is een samentrekking van de woorden UNIverseel en DEnken.

Het bevorderen van het Universeel Denken houdt in de bewustwording van de mens en daaruit volgend het behartigen van de belangen van de personen die hieraan werken.

Deze bewuste-wording krijgt vorm en gestalte door middel van het verzorgen van lessen in hatha en raja yoga, het adviseren op velerlei terrein, onder andere op de gebieden gezondheid en welzijn, alsmede de verzorging van een erkende opleiding tot yogadocente voor zwangeren.

De vereniging UNIDE verzorgt tevens door de Vereniging van Yogaleerkrachten Nederland (VvYN) erkende bijscholingen voor yogadocenten.

De lessen, opleidingen en bijscholingen zijn er in de eerste plaats op gericht om de mens zijn heelzijn te doen ervaren.

Als je één ziet, is twee verborgen
Zie je twee, dan zijn het er drie
Ervaar je de drie, dan ontstaat het Ene
Ben je het Ene, dan leef je alles.

Bovenstaande woorden zijn verwerkt in het symbool van UNIDE en kunnen op de volgende wijze worden herleid.
homepage
Over Unide
UNIDE Bijscholingen
UNIDE Opleiding
UNIDE Docentenlijst
UNIDE Publicaties
Overige