spiral36.jpg
spiral36.jpg
De maakbare mens.jpeg
UnideLogo
homepage
Over Unide
UNIDE Bijscholingen
UNIDE Opleiding
UNIDE Docentenlijst
UNIDE Publicaties
Overige
DageraagCover1.jpg

Boekbesprekingen:
> Dageraad
> De maakbare mens
 
Boeken – goed te weten
In de rubriek ‘Boeken - goed te weten’ gaat het erom boeken onder de aandacht te brengen waarin gedachtegangen te berde worden gebracht die de moeite waard zijn. Het is niet zozeer de bedoeling om de stapels boeken die iedere maand weer uitkomen zo kritisch mogelijk te beoordelen. Het gaat niet altijd om heel recente uitgaven, noch om boeken die per se direct met yoga of spiritualiteit te maken hebben. Maar wel om uitgaven die wellicht de aandacht zullen trekken van de universeel denker, wiens interesse immers universeel is en die zijn best doet Op De Hoogte Te Blijven!


Boekbespreking ‘Dageraad. Hoe taal de mens maakte’ door Nico Spaans.
Auteur: Rik Smits.
Uitgeverij: Nw A’dam, Amsterdam 2009.

De vlieg vliegt,
De vlinder vlindert,
De koe koeit
En het paard paardt (met dt!)
Maar de mens menst niet. (Vrij naar Hans Wesseling)

Grappig, hè? En achter de grap zit nog een grap, maar daarover later.
Hoe komt het dat de mens niet ‘menst’, dat wil zeggen: gewoon mens is, gewoon is, net als de dieren? Het komt doordat zijn denken in de weg zit. Het menselijk denken bedient zich van taal. Hoe is deze typisch menselijke eigenschap, taal met woorden, ontstaan? Over dit probleem hebben velen zich gebogen en dat gebeurt vandaag de dag nog steeds.
Taalkundige en wetenschapsjournalist Rik Smits (1953) bouwt in zijn boek Dageraad, hoe taal de mens maakte, een verrassend eenvoudige, maar stevige theorie op hoe het talige menselijke denkvermogen ontstaan is.

Hij gaat daarvoor zo’n anderhalf miljoen jaar terug in de tijd, naar de periode dat de hersenen van Homo erectus een enorme groeispurt maakten. Zij werden in relatief korte tijd twee keer zo groot als voorheen.
Dit moet, aldus Smits, vooral ons geheugen vergroot en verbeterd hebben, waardoor we veel beter werden in het leren door ervaring, dus flexibeler werden, en waardoor we ons in verschillende of zich wijzigende milieus makkelijker konden aanpassen. Smits wijst er voortdurend op, dat iedere genetische wijziging een direct evolutionair voordeel moet hebben, omdat deze anders geen levensvatbaarheid heeft. Het voordeel van dit vergrote aanpassingsvermogen aan veranderende milieus is evident. Lees verder [pdf-document].


Boekbespreking ‘De maakbare mens’ door Frans Perquin.
Samenstelling: Bert-Jan Koops, Christoph Lüthy, Annemiek Nelis en Carla Sieburgh.
Uitgeverij: Bert Bakker, 2009.

Recent verscheen het boek ‘De maakbare mens’, dat een aantal essays bevat van topwetenschappers, die verenigd zijn in de ‘De Jonge Academie’ (DJA). Deze DJA is in 2005 opgericht door de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. De leden van DJA, verbonden aan Nederlandse universiteiten komen vanuit alle richtingen: van geestes- tot natuurwetenschappen en van medische tot sociale wetenschappen.

In het boek ‘De maakbare mens’ dat onderverdeeld is in drie delen, wordt vanuit verschillende vakdisciplines (o.a. biologie, genetica, kunstmatige intelligentie, filosofie en literatuur) een overzicht gegeven van de mogelijkheden en de (tot nu toe!) veronderstelde onmogelijkheden ten aanzien van het ‘perfectioneren van de mens’. Van DNA-onderzoek tot embryoselectie en van cyborgs tot het streven naar onsterfelijkheid.

Nu suggereert de titel ‘De maakbare mens’ dat het wellicht mogelijk zou zijn  om  langs natuurlijke weg de geëvolueerde menselijke soort te veranderen in een kunstmatig geproduceerde soort, of deze daardoor gedeeltelijk of zelfs geheel te vervangen. Hoewel een dergelijke volledige soortmutatie of vervanging momenteel nog voor onmogelijk wordt gehouden, gaan de ontwikkelingen in die richting wel razend snel. Lees verder [pdf-document].

                                                                                                                                      Naar boven